Project Belize

Het Shipstern Conservation & Management Area is gelegen in het uiterste noordoosten van Belize in het Districht Corozal. In 1989 opgericht als het Shipstern Nature Reserve, werd het in september 1990 door de toenmalige Minister van Natural Resources officieel geopend. Het bestaat uit twee gedeelten, waarvan het grootste rond Shipstern Lagoon ligt en een kleiner deel, dat geheel bebost is, zich ten westen daarvan bij de zoetwatermeertjes Xo-Pol bevindt. Op 31 oktober 2012 werd Shipstern CMA voor altijd tot een trust verklaard ten bate van volk en regering van Belize.Belize Map


csfi-logo
CSFI is een geregistreerde Belizaanse NGO, zonder winstoogmerk en politiek geheel neutraal. Het bestuur is samengesteld uit vooraanstaande Belizaanse en buitenlandse natuurbeschermers, van beroep of in het hart. Hoewel officieel gevestigd in Belize City, heeft CSFI – als een in het veld actief zijnde organisatie – zijn kantoor in het hoofdkwartier in het hart van het Shipstern Conservation and Management Area, in het Corozal District.

CSFI is bezig zijn drie voornaamste doelstellingen uit te voeren: Natuurbehoud, Duurzaam Bosbeheer en Verantwoord Toerisme. Het wil daarbij ten alle tijden een strikt op activiteiten in het veld gerichte organisatie blijven.
Het Corozal Sustainable Future Initiative (CSFI) werd officieel in het leven geroepen in 2012. Oorspronkelijk heette het Shipstern Nature Reserve (Belize) Ltd.(zonder winstoogmerk), een NGO gesticht in 1989 op initiatief van het International Tropical Conservation Fund, gevestigd in Papiliorma – Zwitserland en Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem-Nederland.

Naamsverandering was noodzakelijk om zowel doelstellingen als verscheidenheid van huidige en toekomstige activiteiten in overeenstemming te brengen. Nu is dit eerste beschermde gebied een trust voor het volk van Belize geworden, bekend als het Shipstern Conservation and Management Area, bij Sarteneja Village in het Corozal District.
Meer te weten komen !

shipstern-w-background

Shipstern Conservation &
Management Area


Het Shipstern Conservation & Management Area is gelegen in het uiterste noordoosten van Belize in het Districht Corozal. In 1989 opgericht als het Shipstern Nature Reserve, werd het in september 1990 door de toenmalige Minister van Natural Resources officieel geopend. Het bestaat uit twee gedeelten, waarvan het grootste rond Shipstern Lagoon ligt en een kleiner deel, dat geheel bebost is, zich ten westen daarvan bij de zoetwatermeertjes Xo-Pol bevindt. Op 31 oktober 2012 werd Shipstern CMA voor altijd tot een trust verklaard ten bate van volk en regering van Belize.

Het Shipstern C&MA werd al heel lang erkend als een van de belangrijkste beschermde gebieden van Belize vanwege zijn rijke schakering aan zeldzame habitats, waarvan sommigen uniek zijn in het land. Nadat in 1955 door hurricane Janet vrijwel het hele gebied werd verwoest, konden de bossen in en rond Shipstren zich sindsdien praktisch ongestoord herstellen. Als zodanig kunnen deze bossen, hoewel secundair, toch als ongerept beschouwd worden.Fauna

De Fauna van Shipstern is, dankzij een kwart eeuw bescherming, nog steeds zeer gevarieerd en in redelijke aantallen aanwezig. Peccaries, Hokko’s en Witstaartherten bevolken de bossen en savannes en vormen er een kostelijke buit voor jaguar en poema. Ook de drie andere katachtigen van Belize (ozelot, jaguarundi & margay) komen er allemaal voor, terwijl Beard’s Tapir er in grote aantallen aanwezig is. De Regenboogtoekan is er talrijk evenals verschillende papegaaiensoorten en vele op het Yucatan Schiereiland inheemse soorten.
Een speciale vermelding verdient de Amerikaanse ooievaar die in 1992 naar het reservaat terugkeerde en nu weer in grote aantallen regelmatig broeden in Shipstern Lagoon. Een zeldzame verschijning is de Zwarte Katvogel die in Shipstern zijn enig overgebleven verblijfplaats op het vaste land heeft. Bezoek alstublieft CSFI.bz, waar u documentatie over de fauna van Shipstern kunt downloaden.

Flora

De Flora van Shipstern is eveneens buitengewoon gevarieerd. Het is de enige plek in Belize waar je nog het middel-hoge semi-bladverliezende Yucatan bos kunt vinden, naast een nog zeldzamer bostype dat bekend staat als het Pseudophoenix Yucatan droog kustbos. Niet alleen is dit bostype uiterst zeldzaam in Belize (alleen aanwezig in Shipstern en Bacalar Chico National Park), elders is het ook schaars en op het hele Yucatan Schiereiland beperkt tot vier kleine gebieden. Zie CSFI.bz, waar u documenten over de flora van Shipstern kunt downloaden.

shipstern-w-background

Freshwater Creek
Forest Reserve


Op 14 mei 2013 ondertekende het Corozal Sustainable Future Initiative (CSFI) een overeenkomst met de Belizaanse regering voor een langjarige vergunning voor het beheer van het Freshwater Creek Forest Reserve, dat grenst aan het Honey Camp National Park.

Ons voorstel is om het Freshwater Forest reserve te beheren en het uit te bouwen tot de eerste hoeksteen van een allesomvattende, langlopende en duurzame bosbeheerstrategie voor het noordoosten van Belize.
Samen met Shipstern CMA en Honey Camp NP zal het geheel een solide basis van duurzaamheid en natuurbehoud doen ontstaan in zuidoost Corozal, en die op termijn mogelijk door een biologische corridor verbonden zullen worden.

Wij zijn er van overtuigd dat er in het gebied een potentieel is voor duurzaam bosbeheer dat op dit moment nog niet is aangeboord. De hardhout variëteiten van Corozal behoren tot de beste van Centraal Amerika, met name mahonie, en de bescherming en het koesteren van natuurlijke hulpbron zou op de lange termijn een belangrijke en duurzame bestaansbron kunnen vormen. De markt voor verantwoord tropisch hardhout zal verder groeien en de prijzen zullen stijgen doordat de vraag het aanbod van illegaal niet-duurzame gekapt hout snel zal overtreffen.

Onze voorlopige, maar grondige beoordeling van Freshwater Creek Forest Reserve heeft uitgewezen dat het over de laatste decennia volkomen is ontdaan van waardevolle hardhout bomen, zoals Mahonie, zonder deze te herplanten. Gelukkig zijn er enkele behoorlijke moederbomen van geschikte afmetingen overgebleven, waardoor de lokale soorten gelukkig nog wel aanwezig zijn.
Meteen na ondertekening van de vergunning is er, ondanks de zeer beperkte financiële middelen, een indrukwekkende hoeveelheid werk tot stand gebracht in een deel van Freshwater Creek. De situatie in het veld en de uitdagingen die voor ons liggen zijn nu duidelijk omlijnd.

  • De indeling van het gebied in zones is nu voltooid en op deze manier zijn de gebieden met grote natuurwaarde geïdentificeerd.
  • Veldproeven zijn uitgevoerd op het gebied van houtproductie en herbebossingstechnieken.
  • Gedurende de eerstvolgende jaren zullen wij navolgen wat tot nu toe is gedaan in de rest van het bosreservaat.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij met dit project, een voorbeeld model kunnen creëren voor toekomstig bosbeheer, zowel voor andere bosreservaten, als bosbeheerorganisaties of zelfs privélandeigenaren. We zijn er van overtuigd dat een dergelijk model op de lange termijn ook kan bijdragen aan een nieuwe vorm van een op het bos gebaseerde economie in Belize.

ITCFund zoekt actief naar steun om zo snel mogelijk te komen tot de grootschalige rehabilitatie van Freshwater Creek Forest Reserve. Zodra na ongeveer twintig jaar een periodieke en duurzaam kap kan beginnen, zullen uit de inkomsten daarvan alle of een gedeelte van onze beheerinspanningen kunnen worden gefinancierd en zorgen voor het creëren van een fonds om projecten voor de dorpsgemeenschappen te financieren.

shipstern-w-background

Honey Camp
National Park


Op 21 maart 2013 ondertekende de Minister van Bosbouw, Visserij en Duurzame Ontwikkeling, Lisel Alamilla, een overeenkomst met CSFI waarbij CSFI het beheer kreeg van dit ietwat in de vergetelheid geraakte beschermde gebied in het Corozal District. Het nationale park omvat ongeveer 3150 hectare (7770 acre) bedekt met ononderbroken bos. Honey camp National Park is samen met Freshwater Creek Forest Reserve, een van de belangrijkste bestanddelen van de Noordelijke Biologische Corridor van Belize.Gedurende de eerste jaren na de ondertekening van de overeenkomst, hebben we de meest urgente activiteiten uitgevoerd, zoals:

  • Overleg met de lokale gemeenschappen over alle zaken betreffende het nationaal park
  • Controle van alle grenzen en het plaatsen van markeringsborden
  • Het in kaart brengen van alle illegale activiteiten nu en in de toekomst and natuurlijk
  • Actief patrouilleren en handhaving van het wettelijk gezag

Tegenwoordig is de aanwezigheid van CSFI duidelijk gegrondvest en algemeen geaccepteerd. In de toekomst zullen nog een permanente hoofdkwartier voor de rangers en infrastructuur voor het toerisme gebouwd moeten worden.

Top