Over ITCF

Het International Tropical Conservation Fund (ITCFund) is een liefdadigheidsinstelling die in 1989 is opgericht door twee Europese dierentuinen , Papiliorama in Kerzers, Zwitserland, en Koninklijke Burger’s Zoo in Arnhem, Nederland.
Het ITCFund streeft er naar om woorden in daden om te zetten en met tastbare en efficiënte acties tropische ecosystemen in stand te houden. Het is vooral een internationale en gedecentraliseerde organisatie, die een wettelijke basis heeft in verschillende landen in de wereld.


img_3145-high-resolution-2

Opdracht

De opdracht van ITCFund is om een bijdrage te leveren aan het behoud van de tropische natuur door het financieren en uitvoeren van zeer concrete en praktisch uitvoerbare projecten in de tropen. Het doel hiervan is om over een zeer lange periode deze projecten te ondersteunen, om hun levensvatbaarheid op de lange termijn te waarborgen en daarbij te financieren wat vanouds al zo moeilijk te financieren is, n.l. de operationele kosten.

In een wereld waar voor 80% van de beschermde gebieden onvoldoende financiering, staf en bescherming beschikbaar is, willen wij vooral de nadruk leggen het geheel van onze beschermde gebieden te waarborgen, om er zo zeker van te zijn dat biodiversiteit op een effectieve manier in stand wordt gehouden. Om dit te bereiken, werft het ITCFund fondsen bij het publiek, met name bij de betrokken dierentuinen, terwijl ondertussen ook naar steun wordt gezocht bij bedrijven en schenkingen uit andere fondsen.

Het uiteindelijke doel van het ITCFund is om het Belize project te repliceren in Afrika en Azië. Deze tweede fase zal echter alleen dan haalbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd, als het project in Belize voltooid is, d.w.z. wanneer alle door het project omvatte beschermde gebieden verbonden zijn en een geheel vormen, en daarbij hun financiering volledig is gewaarborgd.

Geschiedenis

In 1988 openden zowel Papiliorama in Zwitserland, als de Koninklijke Burgers’ Zoo in Nederland hun overdekte tropische tentoonstellingen. De respectieve directeuren, Maarten Bijleveld van Lexmond en de nu overleden Antoon van Hooff, besloten om de krachten te bundelen en zich gezamenlijk in te spannen om niet alleen te praten over het lot van de tropische bossen, maar er ook daadwerkelijk wat aan te doen: het International Tropical Conservation Fund was geboren! Twee liefdadigheidsinstellingen werden tegelijkertijd opgezet, één in Zwitserland, één in Nederland en beiden zijn nog steeds gevestigd ten kantore van de respectievelijke dierentuinen. Het ITCFund bestaat nu ook als een 501c3 organisatie in de Verenigde Staten van Amerika.


Het Shipstern Nature Reserve in noord-oost Belize (Centraal Amerika), aangekocht in 1989, is tot op vandaag het belangrijkste project van ITCFund en heeft op het moment een oppervlakte van ongeveer 8.800 hectare of 88 km2. Het kent een grote verscheidenheid aan habitats, variërend! van lagunes en mangrove tot zowel droge kustbossen als subtropische bossen, karakteristiek voor het Yucatan schiereiland. Het behoort toe en wordt beheerd de Corozal Sustainable Future Initiative (CSFI), een Belizaanse NGO, in het leven geroepen door ITCFund en in het bestuur hebben enkele ITCFund bestuursleden zitting. Tot op heden is ITCFund de belangrijkste financier van CSFI en Shipstern Nature Reserve.img_3145-high-resolution-2

Bestuur

ITCFund nederland staat geregistreerd als een stichting zonder winstoogmerk, heeft de ANBI status en is gevestigd in Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Maarten Bijleveld
oprichter van Papiliorama, voorzitter
Alex van Hooff
directeur Koninklijke Burgers’ Zoo, vicevoorzitter
Maut Star Busmann
tropisch bosbouw­kundige, secretaris

Menzo Kwint
econoom, penning­meester
Constanze Mager
Hoofd educatie Koninklijke Burgers’ Zoo

Downloads

Notulen bestuursvergaderingen
Notulen van de zomervergadering 2020
Notulen van de herfstvergadering 2019
Notulen van de voorjaarsvergadering 2019
Notulen van de herfstvergadering 2018
Notulen van de voorjaarsvergadering 2018
Jaarverslagen
Jaarverslag ITCF 2020.pdf
Jaarverslag ITCF 2019.pdf
Jaarverslag ITCF 2018.pdf
Financiele jaarverslagen
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarveslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Notities financieel beleid
2019 ITCF Notitie financieel beleid 2018 en verkenning 2019
2018 Notitie verkenning financieel beleid april 2018
Rechtspersonnlijkheid en doelstelling
Rechtspersoonlijkheid en doelstelling
Standaardformulier publicatieplicht – ANBI Algemeen
Standaardformulier publicatieplicht – ANBI Algemeen

In Memoriam

Arnoud Six
Ons bestuurslid, Arnoud Six, is tot ons leedwezen op 23 augustus 2018 overleden.
Hij heeft zich altijd zeer betrokken getoond bij ons project in Belize. Voor zijn overlijden heeft hij samen met zijn vrouw Marie dan ook de wens uitgesproken dat in plaats van bloemen, mensen een bedrag konden overmaken op de rekening van ITCF voor het Belize project. Velen hebben gul gedoneerd, wat geresulteerd heeft in een groot bedrag voor een nader te bepalen bestemming in Belize. Wij zijn hem niet alleen diep dankbaar voor zijn inzet als bestuurslid maar ook voor deze laatste bijzondere geste. Wij zullen voor hem een plek vinden in Belize ter ere van zijn nagedachtenis.

Partners

Terwijl het grootste deel van de ingezamelde fondsen komen van individuele donors, ontvangt ITCFund ook steun van verschillende bedrijven over de hele wereld.

Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van onze projecten, terwijl u er verzekerd van kunt zijn dat uw bijdrage verstandig wordt geïnvesteerd en niet op gaat aan overheads, neem dan alstublieft contact met ons op. We zullen u dan met plezier voorzien van alle nodige informatie en uw bedrijfslogo vermelden in ruil voor uw steun. Neem contact met ons.

Zoos


Zoo Keulen is een van de grootste en oudste dierentuinen van Duitsland. De dierentuin is opgericht in 1860 en staat bekend om de moderne en innovatieve manier van dieren houden. Meer ontdekken !

Gossau is een stad in het oostelijk deel van Zwitserland. Walter Zoo is er een belangrijke attractie sinds de oprichting in 1961. Meer ontdekken !

Wilhelmina Zoo heeft de meeste diersoorten van alle dierentuinen wereldwijd. Er leven meer dan 1000 soorten in deze dierentuin. Daarnaast in de botanische afdeling nog meer dan 7000 plantensoorten. Meer ontdekken !

Ondernemingen

Samenwerking


ITCF Nederland is aangesloten bij Stichting Globe Guards

Top